සමිදු හඩට අවදි වෙමු

6

චතාරික සමයේ තවත් දිනකට අප පා නගා ඇත. අලු බදාදා සිට අද දක්වා ගතවූ කාල පරාසය තුල අපගේ ජීවිතයන්හි ඇතුලාන්ත ආධ්‍යාත්මික වර්ධනයක් සිදුවී තිබෙනවාද ? යන්න අපෙන්ම ප්‍රශ්න කර ගත යුතුය.

අද දිනට නියමිත දේව ප්‍රකාශනයන් දෙස මදක් හැරී බැලීමේදී අපට පෙනී යන කරුණක් වන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවුඩය විවිධාකාරයෙන් හා විවිධ පුද්ගලයන් මගින් අප හට ලැබෙන බවයි. මෙම චතාරික සමයේ මදක් නැවතී සිතා බලන්න. ඔබගේ ජිවිත පැවැත්ම තුල, එදිනෙදා සිදුවූ සිදුවීම් තුල ඔබ ස්වාමින් වහන්සේගේ ජීවමාන වැඩසිටීම සාක්ෂි දැරුවාද ? ඔවුන් වහන්සේගේ හඩ ශබ්දයට ඇහුන්කන් දෙන්නට හැකි වුනාද ? ඒ ගැබුරු හඩ ශබ්දය නැගී ආවේ මාගේ අසල්වැසියාගේන්, නැතහොත් මම හිත අමනාපයෙන් සිටිනා පුද්ගලයෙකුගෙන් විය හැක. එනමුත්, අපට වැදගත් වන්නේ වචනය පැමිණි ආකාරය නොව අප එම පණිවුඩය විවෘත මනසකින් හා නිහතමානි හදවතකින් යුතුව වැළද ගන්නා ආකාරය සහ එය ජිවත් කරනුයේ කෙසේද යන්නයි.

එලෙසම, කරුණාවේ උල්පත වන අප ආදර ස්වාමින් වහන්සේ සමග ගැබුරු සම්බන්දතාවයන් ගොඩනැගීමට, හුදෙක් නීතිරීති වලට වහල් වෙනවාට වඩා එහි ඇති වටිනාකම් තේරුම් ගෙන ජිවත් වෙමින් අප කිතුනු ජිවිත, සමිදාණන් තුල නැවත අලුත් කරගන්නට මෙම චතාරිකයේ ඔබට මට ඇරයුම් කරයි. එම නිසා අප අමතන පියාණන් වහන්සේගේ පණිවුඩය වටහාගත හැකි මනසක්ද, නිහතමානි නිර්මල හෘදයක්ද කිතු සමිදුන්ගෙන් ඇයද සිටිමු.