සමිදාණෝ සිය සෙනග ආරක්ෂා කරන සේක. ආසිරි ගන්වන සේක

1

ස්වාමින් වහන්සේ අපට කතා කරන සේක් නම්, අප ඊට සවන් දීම සුදුසුය. සොදොම් හා ගොමෝරා නගරයන්හි මිනිසුන් මෙන් නොව, සිත් දැඩිකමින් මිදී සමිදුන්ගේ හඩ, අවංකව හා අවනතව අප තුලටම ධාරණය කර ගැනීමට අපි ඉඩ සලසා ගනිමු.

අපි කෙසේ එලෙස කරමුද ? සියල්ලෝම විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වල නියැලී සිටිති. එය නිවැරදි හෝ වැරදි ක්‍රියාවක් විය හැක. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියෙහි කුමන ලෙස ක්‍රියා කල යුතුද යන්න අපට දැනගැනීමට එතුමාණෝ විසින්ම සිය ස්ප්‍රිතුව අපට දානය කර ඇත.

සමිදුන් අභිමුවෙහි නිවැරදිව ක්‍රියා කරන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය. මන්ද සියලු නපුරු වලින් බේරා එවන් කීකරු දු පුතුන් දෙවිදාණෝ තමන් වෙත කැදවා ගන්නා සේක. එබැවින් මා කිතුනුවෙකුයැයි නාමිකව නොසිට ක්‍රියාවෙන් ” ඔහු ස්වාමින් වහන්සේගේ පුත්‍රයෙකු යැයි කියන ලෙස අපි ක්‍රියා කරමු.