සත්‍ය උදෙසා සාක්ෂි දරමු

6

වත්මන් සමාජය දෙනෙත් හා දෙසවන් යොමු කළහොත් නියත වශයෙන් අපට දකින්නට, අසන්නට ලැබෙන්නේ මිනිසා තම හෘද සාක්ෂියට විරුද්ධව ගත කරන ජීවිත ක්‍රමයකි. අපගේ ගැළවුම්කරු වූ ජේසුතුමා සත්‍යට සාක්ෂි දැරීමට අපට ආරාධනා කරයි. එහෙත් අද සමාජය තුල සත්‍ය පෙන්වා දීමට යම්කිසි පුද්ගලයෙකු විසින් උත්සහ දැරුවොත් සිදුවන්නේ කුමක්දැයි ඔබ හට අමුතුවෙන් පෙන්වා දිය යුතු නැත. ක්‍රිස්තු අනුගාමිකයන් වන ඔබ ඔබගේ සහෝදරයාට නිවැරදි මඟ පෙන්වා දෙනවාද? නැත්නම් සමාජයෙන් කොන්වීමට සිදුවෙයි යන්නට සිතමින් වැරදි මාර්ගයෙහි ගමන් කිරීමට ඉඩ දී බලා සිටිනවාද? ඔබ ඔබගේ සහෝදරයාට නිවැරදි මඟ පෙන්වා නොදෙන්නේ නම් එදා සමාජයේ සිටි ජුදයින් හා ඔබ අතර ඇති වෙනස කුමක්ද? ඔවුහු සත්‍යයේ සාක්ෂිකරුවන් වීමට බිය වුවා පමණක් නොව, සත්‍ය පෙන්වා දීමට උත්සහ දැරූ අප ස්වාමිදරුවන් විනාශ කිරීමට මාන බලමින් සිටියවුන්ද වුහ. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මෙය දැන දැනත් නිර්භීතව සත්‍ය ප්‍රකාශ කිරීමට පසුබට නොවුවා සේ අපිත් නිලය, බලය, ධනය හමුවේ සත්‍ය පාවා නොදෙමින් උන් වහන්සේව අනුගමනය කිරීමට උත්සහ කරමු.

ඔබ කවරෙකු වුවත්, කුමන නිලයක් දැරුවත් සමාජ පංතියේ කොතැනක සිටියත් සැම විට ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ අනුගාමී වෙමින් සත්‍යයට පමණක් සාක්ෂි දරන්න. ඔබ සත්‍යය උදෙසා සාක්ෂි දරනවානම්, සත්‍යය ඔබ උදෙසා ද සාක්ෂි දරනු ලබයි. මන්දයත්, කිතුනු අපට සත්‍යය නම් තමන් වහන්සේවම සත්‍යය ලෙස අපට හඳුන්වා දුන් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේම වන බැවිනි.