අළු බදාදා දින දිව්‍ය පුජාවට හැදින්වීමක්

Ash-wedensday-introduction

” වත ඉරාගෙන නොව සිත ඉරාගෙන දෙවිදුන් වෙත හැරී එන්න ”

දෙවියන් වහන්සේගේ අසීමිත ආදරය, කරුණාව මත උන්වහන්සේගේම ස්වරුපයට සෑදුනු අප, උන්වහන්සේ තුල රැදෙමින්, ලෞකිකත්වය තුල ඇලි ගැලී නොසිට ජිවිතයේ සැබෑ අර්ථය තේරුම් ගත යුතුය.

කතෝලිකයන් ලෙස අපගේ ජීවිතයන්හි අවසාන අරමුණ වන සාන්තුවරයෙකු ලෙස ස්වර්ගීක සැපත භුක්ති විදීම අත්පත් කර ගන්නා පිණිස මනස්ථාපනය වූ සිතකින් යුතුව අළු බදාදා දින අපගේ නළල මත අළු තරවමින්, දුවිල්ලෙන් වූ අප යලිදු දුවිල්ලට හැරෙන බව පසක් කර දෙයි.

අළු බදාදා දිනට නියමිත දේව ප්‍රකාශනය තුලින් අපට ආරාධනා කරනු ලබන්නේ අවංක මනස්ථාපනයකින් දෙවිදුන් වෙත හැරී ඒමටයි. එමෙන්ම ශු. පාවුළු තුමා කොරෙන්තිවරුන්ට යැවූ දෙවෙනි හසුනින් අපව කැදවන්නේ දෙවියන් වහන්සේ හා සමගි වීමටයි. එලෙසම ශු.සුවිශේෂය තුල ජේසුස් වහන්සේ උපවාසය, යාච්ඤාව හා දන්දීම පිළිබද මනා ලෙස පැහැදිලි කරන සේක.

අළු බදාදා දිනින් ආරම්භ වන චතාරික කාලය වරප්‍රසාදයේ හා මනස්ථාපනයේ කාලයක් කර ගනිමින් අපගේ ජිවිත වලට උන්වහන්සේව ලගාකර ගන්නට වරම් පතා අළු බදාදා දින ශු. දිව්‍ය යාගයට සහභාගී වෙමු.

රුවන් මධුසංඛ සහෝදරතුමා
දෙවන වසර – දර්ශන පීඨය