චතාරික සමයේ දෛනික භාවනාව

මෙම මෙනෙහි කිරීම හරහා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේට ඔබව අමතන්න ඉඩදෙන්න. සුදතුම් බලය මාධ්‍යයේ මෙම මෙනෙහි කිරීම කියවන්න. සෑම මෙනෙහි කිරිමකටම පහලින් දක්වා ඇති ක්‍රියාව ඔබට අභියෝගයකි. මෙම වරප්‍රසාද සමයේ අප ස්වාමින් වහන්සේට ලංවීමට අදිටන් කර ගනිමු.

චතාරික සමයට අත්වැලක්

අළු බදාදා දින දිව්‍ය පුජාවට හැදින්වීමක්

ලොවට පෙනෙන්නට නොව කයට දැනෙන්නට

නසා තමකම, රැගෙන කුරුසිය, එමි ඔබ පසු පස සමිදේ

සැබෑ උපවාසය යනු කුමක්ද ?

මා අනුගමනය කරන්න 

හදවතේ පාලුකරයෙන් මිදෙන්නට

මමත්වය නසා 

හිස් වචන නොදොඩන්න , දෙවියන් වහන්සේට කතා කරන්නට ඉඩ දෙන්න 

පව්කරුවාව තවත් හංවඩු නොගසමු

අධිෂ්ඨානය 

මනස්ථාපනය වන්න

සම්පුර්ණත්වය ලගා කර ගනිමුද ?

ඇදහිල්ලෙන් ජීවනය කරා 

ඔබට මම කවුද ?